The "Journey through the body" explains, among other things, what problems pharmaceutical companies encounter in the development of medicines. In the future, the emphasis will be on future possibilities of medical science.Customer: Johnon & JohnsonIn collaboration with Glow Studio

 Winner of two "Golden Medals" won at the New York Festivals' International Film & Video Awards.
In de "Reis door het lichaam"wordt o.a. uitgelegd welke problemen pharmaceutische bedrijven tegenkomen bij de ontwikkeling van medicijnen. In de toekomst ligt de nadruk op toekomstige mogelijkheden van de medische wetenschap.
Klant: Johnon & Johnson
In samenwerking met Glow Studio

Winnaar van twee “Golden Medals” gewonnen op de New York Festivals’ International Film & Video Awards.

Medical animation commissioned by Johnson & Johnson In collaboration with Glow Studio. Customer: Norvell Jerfferson in relation to Johnson & Johnson. Winner of two "Golden Medals" at the New York Festivals for International Film & Video Awards 2008.

Winner of two "Golden Medals" at the New York Festivals for International Film & Video Awards 2008.
Medische animatie in opdracht van Johnson & Johnson

In samenwerking met Glow Studio.
Klant: Norvell Jerfferson i.o.v. Johnson & Johnson.
Winnaar van twee “Golden Medals” op het New York Festivals for International Film & Video Awards.
Back to Top